×
Cover
'Blijf investeren
in de basis'
Onderwijs op
afstand!
Frans
Naereboutschool
Coronadagboek
van Juf Kirsten
Samen naar een
geslaagd schooljaar!
Colofon

Uitgave van:

Bazalt Groep
(Bazalt, HCO en RPCZ)


Postadres:

Postbus 53509
2505 AM Den Haag
T: 070 – 448 28 28

E: info@bazaltgroep.nl
I: bazaltgroep.nl


Bezoekadressen

Den Haag
Zandvoortselaan 146
2554 EM Den Haag

Rotterdam
Conradstraat 38
3013 AP Rotterdam

Vlissingen
Edisonweg 2
4382 NW Vlissingen


Fotografie

Koos Busters, Anne Droogsma, Fotogenic en Ruud Slagmolen


Realisatie

Onlineblad.nl
Ruud Slagmolen, Len Blonk


Copyright

Concept, redactie, fotografie, vormgeving en format van deze online uitgave zijn volgens de Auteurswet beschermd. Deze onderdelen mogen daarom niet verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt worden in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Bazalt Groep en Onlineblad.nl.

Juni 2020

Frans Naereboutschool:

‘Elke dag weer beredeneerde keuzes maken’

Investeren in de basis. Dat motto hanteerde de Frans Naereboutschool in Vlissingen al voordat het coronavirus hier z’n intrede deed. En dat blijft ook nu actueel, nu de school weer is opgestart. Het betekent methodes hier en daar wat loslaten. “We starten niet volgens de regels altijd zus of zo op. In groep 4 met dit, in groep 8 met dat. Nee, we bekijken continu wat de leerlingen op dat moment nodig hebben om volgende stappen te kunnen zetten. Beredeneerde keuzes maken betekent: onze leerlingen elke dag weer maatwerk leveren.” In gesprek met Nicole Dieleman en Nadine Verburg.

In het hart van Vlissingen staat de Frans Naereboutschool, genoemd naar de vermaarde en dappere loods uit de 18e eeuw die met zijn navigatiekunsten veel schepen veilig door wild water leidde. De basisschool ‘loodst’ ook de circa 85 leerlingen die verdeeld zijn over vier combinatieklassen: 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8. “Het is een school waar kinderen met een onderzoekende houding leren en waar leraren scherp in beeld hebben wat er nodig is om een leerling optimaal te laten groeien”, zegt directeur Nicole Dieleman. “En dat doen we door samen te werken met partners binnen en buiten de organisatie. Maar ook door aandacht te geven aan kunst- en cultuureducatie en door ons aanbod beredeneerd vorm te geven”, voegt ze daaraan toe.

Meer leren dan alleen uit de lesboeken

Groepsleerkracht 7-8 Nadine Verburg knikt. “Er zijn heel veel andere manieren van leren dan alleen uit de lesboeken en de methodes die zijn gemaakt. Zo gingen we bij een project over milieuvervuiling naar het strand. Vuilniszakken en prikkers mee en met elkaar afval opruimen. Een leuke, verbindende activiteit waarbij de leerlingen nauwer betrokken raken bij natuur en milieu. Een ander voorbeeld betreft cultuur. We hebben in groep 7 en 8 twee kinddirecteuren van MuZEEum. Onze school heeft een abonnement op dit maritiem museum. Het was de bedoeling dat de twee ‘directeuren’ hun klasgenootjes gingen rondleiden, maar het coronavirus gooide roet in het eten. We hopen dat we de activiteit nog dit schooljaar kunnen hervatten.”

‘Er zijn heel veel andere manieren van leren dan alleen uit de lesboeken’

Investeren in de basis. Dat motto hanteerde de Frans Naereboutschool in Vlissingen al voordat het coronavirus hier z’n intrede deed. En dat blijft ook nu actueel, nu de school weer is opgestart. Het betekent methodes hier en daar wat loslaten. “We starten niet volgens de regels altijd zus of zo op. In groep 4 met dit, in groep 8 met dat. Nee, we bekijken continu wat de leerlingen op dat moment nodig hebben om volgende stappen te kunnen zetten. Beredeneerde keuzes maken betekent: onze leerlingen elke dag weer maatwerk leveren.” In gesprek met Nicole Dieleman en Nadine Verburg.

In het hart van Vlissingen staat de Frans Naereboutschool, genoemd naar de vermaarde en dappere loods uit de 18e eeuw die met zijn navigatiekunsten veel schepen veilig door wild water leidde. De basisschool ‘loodst’ ook de circa 85 leerlingen die verdeeld zijn over vier combinatieklassen: 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8. “Het is een school waar kinderen met een onderzoekende houding leren en waar leraren scherp in beeld hebben wat er nodig is om een leerling optimaal te laten groeien”, zegt directeur Nicole Dieleman. “En dat doen we door samen te werken met partners binnen en buiten de organisatie. Maar ook door aandacht te geven aan kunst- en cultuureducatie en door ons aanbod beredeneerd vorm te geven”, voegt ze daaraan toe.

Meer leren dan alleen uit de lesboeken

Groepsleerkracht 7-8 Nadine Verburg knikt. “Er zijn heel veel andere manieren van leren dan alleen uit de lesboeken en de methodes die zijn gemaakt. Zo gingen we bij een project over milieuvervuiling naar het strand. Vuilniszakken en prikkers mee en met elkaar afval opruimen. Een leuke, verbindende activiteit waarbij de leerlingen nauwer betrokken raken bij natuur en milieu. Een ander voorbeeld betreft cultuur. We hebben in groep 7 en 8 twee kinddirecteuren van MuZEEum. Onze school heeft een abonnement op dit maritiem museum. Het was de bedoeling dat de twee ‘directeuren’ hun klasgenootjes gingen rondleiden, maar het coronavirus gooide roet in het eten. We hopen dat we de activiteit nog dit schooljaar kunnen hervatten.”

‘Er zijn heel veel andere manieren van leren dan alleen uit de lesboeken’

Investeren in de basis. Dat motto hanteerde de Frans Naereboutschool in Vlissingen al voordat het coronavirus hier z’n intrede deed. En dat blijft ook nu actueel, nu de school weer is opgestart. Het betekent methodes hier en daar wat loslaten. “We starten niet volgens de regels altijd zus of zo op. In groep 4 met dit, in groep 8 met dat. Nee, we bekijken continu wat de leerlingen op dat moment nodig hebben om volgende stappen te kunnen zetten. Beredeneerde keuzes maken betekent: onze leerlingen elke dag weer maatwerk leveren.” In gesprek met Nicole Dieleman en Nadine Verburg.

In het hart van Vlissingen staat de Frans Naereboutschool, genoemd naar de vermaarde en dappere loods uit de 18e eeuw die met zijn navigatiekunsten veel schepen veilig door wild water leidde. De basisschool ‘loodst’ ook de circa 85 leerlingen die verdeeld zijn over vier combinatieklassen: 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8. “Het is een school waar kinderen met een onderzoekende houding leren en waar leraren scherp in beeld hebben wat er nodig is om een leerling optimaal te laten groeien”, zegt directeur Nicole Dieleman. “En dat doen we door samen te werken met partners binnen en buiten de organisatie. Maar ook door aandacht te geven aan kunst- en cultuureducatie en door ons aanbod beredeneerd vorm te geven”, voegt ze daaraan toe.

Meer leren dan alleen uit de lesboeken

Groepsleerkracht 7-8 Nadine Verburg knikt. “Er zijn heel veel andere manieren van leren dan alleen uit de lesboeken en de methodes die zijn gemaakt. Zo gingen we bij een project over milieuvervuiling naar het strand. Vuilniszakken en prikkers mee en met elkaar afval opruimen. Een leuke, verbindende activiteit waarbij de leerlingen nauwer betrokken raken bij natuur en milieu. Een ander voorbeeld betreft cultuur. We hebben in groep 7 en 8 twee kinddirecteuren van MuZEEum. Onze school heeft een abonnement op dit maritiem museum. Het was de bedoeling dat de twee ‘directeuren’ hun klasgenootjes gingen rondleiden, maar het coronavirus gooide roet in het eten. We hopen dat we de activiteit nog dit schooljaar kunnen hervatten.”

‘Er zijn heel veel andere manieren van leren dan alleen uit de lesboeken’

Zien dat je bent gegroeid

Keuzes maken dus. Wat betekent dat voor de leerlingen? Nicole: “Die worden meer eigenaar van hun eigen leerproces. Ze moeten zichzelf gaan inschatten: beheers ik dit al of is het verstandig om bij die instructie te gaan meeluisteren? We merken dat leerlingen hierdoor betere keuzes gaan maken. Aan het begin van het schooljaar zien we dat kinderen zichzelf onder- of overschatten. In de loop van het jaar kijken zij al realistischer naar hun eigen handelen. Ze hebben zelf in de gaten wat ze nog nodig hebben. En - ook heel belangrijk - ze worden veel actiever in hun eigen leerproces. Als ze later nog een keer zo’n toetst doen, zien ze dat ze zijn gegroeid.”

‘We brengen opnieuw de kennis en vaardigheden in kaart’

Geen achterstandssituatie, maar nieuwe beginsituatie

Met het CoroNazorg-pakket benadrukt de Bazalt Groep nogmaals het belang van keuzes maken. Is het maken van keuzes nu anders dan voor de uitbraak van het coronavirus? “Wij gaan in hetzelfde proces verder. De systematiek is dezelfde: altijd uitgaan van de basis. Wat hebben de kinderen nodig? Maar de situatie is wel anders. Sommige leerlingen konden zich thuis prima redden. Anderen vonden het onderwijs op afstand best pittig en zij blij weer op school te zijn. Nu we weer zijn gestart op school praten we niet over een eventuele achterstandsituatie, maar van een nieuwe beginsituatie. We brengen opnieuw de kennis en vaardigheden in kaart. En we maken opnieuw een planning met te behalen doelen”, aldus Nadine.

OVER DIGITALISERING

‘We vinden het belangrijk leerlingen digitaal wijs te maken’

Iedere leerling een eigen Google account

Bij het onderwijs op afstand was digitaal onderwijs belangrijk. Maar ook op dat vlak had de Frans Naereboutschool al een voorsprong. “Onze koepel, de Archipel met achttien scholen, bouwde eerder al een goed systeem op. We werken allemaal met Google. Alle leerlingen hebben een eigen Google account en kregen al veel uitleg over Google documenten, Google presentaties enzovoorts. Toen we allemaal ineens thuis zaten was dat al winst. Archipel besloot dat we allemaal met Google Classroom gingen werken. Daar moesten zowel leerlingen als leraren behendigheid in krijgen, maar de digitale omgeving kwam ons niet onbekend voor”, zegt Nicole. “We vinden het belangrijk leerlingen digitaal wijs te maken”, vult Nadine aan. Veel van hen weten websites te vinden en spelletjes te spelen, maar zijn nog niet zo vaardig om een mooi werkstuk of presentatie te maken. Hoe voer je een illustratie in? Hoe maak je een mooie opmaak? En hoe een opvallend voorblad? Leerlingen in groep 8 gaan straks naar het voortgezet onderwijs. Daar spelen dit soort zaken een belangrijke rol. En nu zie je dat ze trots worden. Kijk eens welke digitale skills ik al heb!”

Welke lessen zijn recent geleerd?

Nicole Dieleman: “Half maart moesten we de school de huiskamer inbrengen. Het was aanvankelijk een zoektocht om Google Classroom actief te gaan inzetten en hoe daarin de leerlingen en hun ouders mee te nemen. We hebben geleerd dit stap voor stap te doen. De ICT-werkgroep van Archipel ondersteunde de leerkrachten, persoonlijk en via meets. En voor technische problemen zochten we samen oplossingen. Wat werkte en wat moesten we bijstellen?

Daarnaast bleek ook in deze periode hoe belangrijk communicatie is. Thuisonderwijs was niet vrijblijvend en vroeg van de leerlingen en ouders een ritme dat aansloot bij het ritme van de school. Dat was soms lastig, zeker als ouders ook moesten werken. Onze leerkrachten investeerden veel tijd in het contact met hun leerlingen en de ouders. Om er zo voor te zorgen dat we alle leerlingen in beeld hadden en samen met de ouders oplossingen konden vinden. De komende periode evalueren we wat wel en minder goed heeft gewerkt. Wat houden we vast voor de toekomst? Wat kan beter? Deze reflectie moet ervoor zorgen dat we blijven leren van ervaringen en denken in kansen en mogelijkheden.”

Persoonlijk coronadagboek