×
Cover
'Blijf investeren
in de basis'
Onderwijs op
afstand!
Frans
Naereboutschool
Coronadagboek
van Juf Kirsten
Samen naar een
geslaagd schooljaar!
Colofon

Uitgave van:

Bazalt Groep
(Bazalt, HCO en RPCZ)


Postadres:

Postbus 53509
2505 AM Den Haag
T: 070 – 448 28 28

E: info@bazaltgroep.nl
I: bazaltgroep.nl


Bezoekadressen

Den Haag
Zandvoortselaan 146
2554 EM Den Haag

Rotterdam
Conradstraat 38
3013 AP Rotterdam

Vlissingen
Edisonweg 2
4382 NW Vlissingen


Fotografie

Koos Busters, Anne Droogsma, Fotogenic en Ruud Slagmolen


Realisatie

Onlineblad.nl
Ruud Slagmolen, Len Blonk


Copyright

Concept, redactie, fotografie, vormgeving en format van deze online uitgave zijn volgens de Auteurswet beschermd. Deze onderdelen mogen daarom niet verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt worden in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Bazalt Groep en Onlineblad.nl.

Juni 2020

Gratis praktisch CoroNazorg-pakket

Samen naar een geslaagd schooljaar!

We gaan weer naar school. Maar dat betekent niet dat alles weer als vanouds is. Hoe staan de leerlingen ervoor? Hoe voelen zij zich? Gaat het meteen weer goed samen? En hoe pak je de schoolse structuur weer op? Maar ook: wat is nu belangrijk in de beperkte tijd die er is tot de zomervakantie? Hoe achterhaal je wie qua ontwikkeling waar is gebleven? En hoe herken je problemen bij leerlingen? Om je bij al die vragen te helpen, stelde Bazalt Groep (HCO, RPCZ en Bazalt) een gratis en vrijblijvend CoroNazorg-pakket samen.

Het praktische CoroNazorg-pakket bevat onder meer achtergrondinformatie, activiteiten en handige checklists. Of je nu werkt in het primair of het voortgezet onderwijs, elk pakket bevat deze drie thema’s:

  1. maak keuzes in de lesstof;
  2. pak de schoolse structuur weer op;
  3. zorg voor sociale verbondenheid en heb aandacht voor emotioneel welbevinden.

Kies uit het pakket zelf de onderdelen die voor jou relevant zijn en waarmee jij geholpen bent. Samen naar een geslaagd schooljaar. Uiteraard kun je voor toelichting en extra informatie ook bij onze adviseurs terecht.

We gaan weer naar school. Maar dat betekent niet dat alles weer als vanouds is. Hoe staan de leerlingen ervoor? Hoe voelen zij zich? Gaat het meteen weer goed samen? En hoe pak je de schoolse structuur weer op? Maar ook: wat is nu belangrijk in de beperkte tijd die er is tot de zomervakantie? Hoe achterhaal je wie qua ontwikkeling waar is gebleven? En hoe herken je problemen bij leerlingen? Om je bij al die vragen te helpen, stelde Bazalt Groep (HCO, RPCZ en Bazalt) een gratis en vrijblijvend CoroNazorg-pakket samen.

Het praktische CoroNazorg-pakket bevat onder meer achtergrondinformatie, activiteiten en handige checklists. Of je nu werkt in het primair of het voortgezet onderwijs, elk pakket bevat deze drie thema’s:

  1. maak keuzes in de lesstof;
  2. pak de schoolse structuur weer op;
  3. zorg voor sociale verbondenheid en heb aandacht voor emotioneel welbevinden.

Kies uit het pakket zelf de onderdelen die voor jou relevant zijn en waarmee jij geholpen bent. Samen naar een geslaagd schooljaar. Uiteraard kun je voor toelichting en extra informatie ook bij onze adviseurs terecht.

We gaan weer naar school. Maar dat betekent niet dat alles weer als vanouds is. Hoe staan de leerlingen ervoor? Hoe voelen zij zich? Gaat het meteen weer goed samen? En hoe pak je de schoolse structuur weer op? Maar ook: wat is nu belangrijk in de beperkte tijd die er is tot de zomervakantie? Hoe achterhaal je wie qua ontwikkeling waar is gebleven? En hoe herken je problemen bij leerlingen? Om je bij al die vragen te helpen, stelde Bazalt Groep (HCO, RPCZ en Bazalt) een gratis en vrijblijvend CoroNazorg-pakket samen.

Het praktische CoroNazorg-pakket bevat onder meer achtergrondinformatie, activiteiten en handige checklists. Of je nu werkt in het primair of het voortgezet onderwijs, elk pakket bevat deze drie thema’s:

  1. maak keuzes in de lesstof;
  2. pak de schoolse structuur weer op;
  3. zorg voor sociale verbondenheid en heb aandacht voor emotioneel welbevinden.

Kies uit het pakket zelf de onderdelen die voor jou relevant zijn en waarmee jij geholpen bent. Samen naar een geslaagd schooljaar. Uiteraard kun je voor toelichting en extra informatie ook bij onze adviseurs terecht.


 

 

Primair onderwijs

Effectief lesgeven

We gaan weer naar school. Hoe start je de les? Het begin van de les bepaalt immers sterk hoe de rest van de les verloopt. Start je met een effectieve beginvraag, dan wek je de interesse van je leerlingen. Het stimuleert nadenken en het vertelt je als leraar wat de kinderen al begrijpen. Zeer waardevol, zeker nu, omdat je minder goed zicht hebt op wat de leerlingen de afgelopen tijd hebben geleerd en/of onthouden.

 

Voortgezet onderwijs

Leerlingen helpen: in de klas of op afstand

Ook in het VO gaan we weer fysiek naar school. Maar zeker de komende periode zal het deelnemen aan een les anders zijn dan in de ‘normale’ onderwijsleersituatie. Fysiek of digitaal zijn leerlingen niet altijd met dezelfde klasgenoten in je les aanwezig. Leerlingen op afstand betekent ook sociale interactie op afstand. Hoe kun je als docent dan toch invloed uitoefenen op het sociale leren en de groepsdynamiek? En waarom is dat van belang voor het leren?

Als docent zorg je ervoor zorgen dat niet alles van de leerstof tegelijkertijd op het bordje van de leerling valt. Keuzes maken dus. Je creëert daarmee ook een veilig klimaat op die momenten dat leerlingen wél op school zijn. Naast keuzes maken in de lesstof en het oppakken van de schoolse structuur bevat het CoroNazorg-pakket voor het voortgezet onderwijs ook handvatten hoe tot sociale verbondenheid en emotioneel welbevinden te komen.

Tips, tips, tips

Al met al bevat het CoroNazorg-pakket handige tips en checklisten. Hoe zet je een klassenvergadering op om met je mentorklas gestructureerd in gesprek te gaan? Hoe stimuleer je sociale verbondenheid op afstand? En hoe stimuleer je een positieve groepsdynamiek? Voor al deze zaken is er een aparte checklist met praktische tips.

Meer info voor voortgezet onderwijs

Formatief evalueren: juist nu!

Juist in deze coronaperiode speelt formatief evalueren een belangrijke rol. Scholen geven minder toetsen. Als leraar check je daarom vaker digitaal waar de leerlingen staan in het leerproces. Veel leraren zetten - bewust of onbewust - al middelen in die leerlingen stimuleren zelf meer eigenaar van hun leerproces te worden. Een van de beoogde doelen van het handelen vanuit formatief evalueren is het creëren van eigenaarschap van dat eigen leerproces. Maar er zijn er meer!

Met formatief evalueren geef je als leerling en leraar tijdens het leerproces antwoord op drie vragen: (1) waar ga ik heen? Feed up, (2) waar sta ik nu? Feedback, en (3) wat is mijn volgende stap? Feed forward.

Vijf strategieën

Net zoals er vele wegen naar Rome leiden, zijn er meerdere mogelijkheden om formatief evalueren in je lessen te integreren. Ook het eigenaarschap van de leraar is van groot belang tijdens dit veranderproces. Je kunt als school stap voor stap vijf strategieën integreren op weg naar meer eigenaarschap van de leerling. Als Bazalt Groep zijn wij al diverse jaren actief op scholen met het implementeren van formatief evalueren. Het eigenaarschap, zelfsturing en verantwoordelijkheid van de leerling komen hierdoor meer op de voorgrond te staan binnen de school. Met formatief evalueren verleggen we de focus van lesgeven naar leren. En van beoordelen naar een continuproces waarin leerlingen zichzelf blijven ontwikkelen.

Open het schema in pdf Lees meer over formatief evalueren
Terug naar de cover